EnglishSlovak

Nezávislá odborná komisia vyberie partnerov FSR pre pripravovaný národný projekt

  • Domov
  • Nezávislá odborná komisia vyberie partnerov FSR pre pripravovaný národný projekt
01 jan
0

Päťčlenná nezávislá odborná
komisia, ktorá má rozhodnúť, kto sa stane partnerom Fondu sociálneho rozvoja (FSR)
pri tvorbe a realizácii národného projektu Štandardizácia služieb a
rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity,
zasadne 19. októbra. Partneri sú vyberaní na základe výzvy na predkladanie návrhov
partnerstiev z júla 2011.

 

FSR zaznamenal dvanásť žiadostí k výzve na predkladanie
návrhov na vytvorenie partnerstva, vyhlásenej 18. júla 2011. Návrhy boli 22. septembra 2011
komisionálne otvorené za prítomnosti zástupcu Združenia miest a obcí (ZMOS),
občianskeho združenia CEPA-Priatelia Zeme, dvoch zástupcov Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a dvoch zástupcov FSR. Proces formálnej kontroly
predložených návrhov bol ukončený a bola vytvorená nezávislá odborná
komisia, ktorá má 19. októbra posúdiť návrhy na základe kritérií stanovených vo výzve.

 

Prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov partnerstva chce FSR
zabezpečiť, aby sa skúsenosti organizácií, ktoré majú bohatú prax v prevádzke komunitných
centier, premietli do obsahu národného projektu. Po výbere FSR spolu
s partnermi prikročí k vypracovaniu národného projektu. Cieľom
národného projektu je položiť základy dlhodobej stratégie rozvoja komunitných
centier ako dôležitého nástroja sociálneho začleňovania marginalizovaných skupín.

 

Leave A Comment