EnglishSlovak

Nezávislá odborná komisia odporučila FSR troch partnerov pre pripravovaný národný projekt

  • Domov
  • Nezávislá odborná komisia odporučila FSR troch partnerov pre pripravovaný národný projekt
01 jan
0

Päťčlenná nezávislá odborná komisia sa dňa 19. októbra  prvýkrát stretla za účasti
pozorovateľa zo Združenia miest a obcí (ZMOS) a zástupcov FSR , aby zhodnotila
dvanásť návrhov partnerstiev pre Fond sociálneho rozvoja (FSR) pri tvorbe a
realizácii národného projektu Štandardizácia
služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske
komunity
. Komisia predbežne odporučila za vhodných partnerov pre národný projekt tri
subjekty, pričom štyri subjekty z ďalšieho rozhodovania vyradila.

 

Partneri sú vyberaní na základe výzvy na predkladanie návrhov
partnerstiev, vyhlásenej
18. júla 2011. Na svoje ďalšie zasadanie, ktoré sa uskutoční vo
štvrtok 27.10.2011, si komisia pozvala štyroch predkladateľov návrhov na osobnú
prezentáciu. Po tejto prezentácii komisia odporučí Fondu sociálneho rozvoja
subjekty, s ktorými FSR začne rokovanie o vytvorení partnerstva.

 

Prostredníctvom
výzvy na predkladanie návrhov partnerstva chce FSR zabezpečiť, aby sa
skúsenosti organizácií, ktoré majú bohatú prax v prevádzke komunitných centier,
premietli do obsahu národného projektu. Po výbere FSR spolu s partnermi
prikročí k vypracovaniu národného projektu. Cieľom národného projektu je
položiť základy dlhodobej stratégie rozvoja komunitných centier ako dôležitého
nástroja sociálneho začleňovania marginalizovaných skupín.

 

Harmonogram prípravy a realizácie národného projektu
zameraného na komunitné centrá a najčastejšie kladené otázky

Leave A Comment