EnglishSlovak

Konzultácie k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01

  • Domov
  • Konzultácie k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01
01 jan
0

Dňa
23. 10. 2012 sa uskutočnilo stretnutie zamestnancov Fondu sociálneho rozvoja
a projektových manažérov/konzultantov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity. Stretnutie bolo zamerané na prezentáciu výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01,
s cieľom zabezpečiť priebežnú a adresnú pomoc/poradenstvo pre
potenciálnych oprávnených žiadateľov pri príprave žiadostí o nenávratný
finančný príspevok v rámci prvých troch kôl tejto výzvy.

 

V prvých troch
kolách výzvy môžu byť podporení iba žiadatelia, ktorých žiadosť tvorí súčasť
schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu a  žiadatelia, ktorí sú
uvedení ako partneri v schválených žiadostiach o poskytnutie podpory
v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu. Títo žiadatelia môžu
využiť poradenstvo priamo vo svojom regióne, poskytované v rámci
regionálnych kancelárií Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

 

Kontaktné údaje na jednotlivé regionálne
kancelárie:

https://www.romovia.vlada.gov.sk/1807/kontakty.php

 

Kontaktné údaje pre
získanie podrobnejších informácií 
k výzve

 

Fond sociálneho rozvoja

Adresa: Špitálska
6, 814 55 Bratislava

e-mail:  vyzva@fsr.gov.sk

fax:       02/2046
2528

telefón:  02/2046
2513, 02/2046 2533

webové sídlo: www.fsr.gov.sk

 

Výzva OP
ZaSI-FSR-2012/2.2/01 bola vyhlásená Fondom sociálneho rozvoja dňa 28. 09. 2012

https://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.201

Leave A Comment