EnglishSlovak

Jednotná príručka pre všetky výzvy vstúpila do platnosti

  • Domov
  • Jednotná príručka pre všetky výzvy vstúpila do platnosti
01 jan
0

V snahe zjednodušiť proces prípravy projektov a zabezpečiť rovnaký prístup k všetkým prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP)  vypracoval odbor metodík Fondu sociálneho rozvoja jednotnú príručku pre prijímateľa, ktorá platí univerzálne pre všetky  súčasné aj budúce výzvy Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia realizované FSR ako sprostredkovateľským orgánom.

 

Jednotná Príručka pre prijímateľa, schválená generálnym riaditeľom FSR ako externý pokyn č. 01/2011, vstúpila do platnosti 1. 3. 2011.

 

Príručka je súhrnom pokynov záväzných pre každý realizovaný projekt a nahrádza príručky vydávané jednotlivo k príslušným výzvam.  Existencia takéhoto metodického materiálu uľahčuje prípravu projektov, pretože poskytuje univerzálny návod.  Zároveň predstavuje garanciu, že prístup FSR bude rovnaký voči prijímateľom NFP všetkých výziev, nakoľko sú podmienky nastavené rovnako.

 

Kompletné znenie Príručky pre prijímateľa

 

Leave A Comment