EnglishSlovak

Internetové fórum pre terénnych sociálnych pracovníkov

  • Domov
  • Internetové fórum pre terénnych sociálnych pracovníkov
01 jan
0

Patrí rozdeľovanie potravinovej pomoci do pracovnej náplne terénneho sociálneho pracovníka? Klientovi sa vyhráža úžerník, má sa terénny sociálny pracovník obrátiť na políciu? Aké máte skúsenosti so spoluprácou s lekárom pri osvete zmeranej na očkovanie a preventívne prehliadky?

 

Odpovede na tieto a množstvo ďalších otázok ponúka internetové Fórum TSP, ktoré Fond sociálneho rozvoja (FSR) sprístupnil pre terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov pôsobiacich v projektoch finančne podporovaných FSR.

 

Terénni sociálni pracovníci a asistenti terénnych sociálnych pracovníkov tak získavajú možnosť vymieňať si skúsenosti o svojej práci a o problémoch, ktorým pri nej čelia, požiadať o radu skúsenejších kolegov, či získať informácie užitočné pri riešení rôznych životných situácií svojich  klientov.

 

Cieľom FSR bolo poskytnúť terénnym sociálnym pracovníkom priestor pre odbornú diskusiu a výmenu skúseností.  Fórum TSP zároveň vytvára  priestor pre priamu spätnú väzbu voči  FSR.

 

Prostredníctvom internetového fóra sa FSR bude snažiť pomáhať terénnym sociálnym pracovníkom hľadať riešenia komplikovanejších odborných problémov.  FSR privíta výmenu skúseností medzi terénnymi sociálnymi pracovníkmi aj vzhľadom na to, že v súčasnosti pripravuje národný projekt zameraný na TSP.  

Leave A Comment