EnglishSlovak

Informačné semináre k výzve OP ZaSI - FSR – 2012/ 2.2/ 01

  • Domov
  • Informačné semináre k výzve OP ZaSI – FSR – 2012/ 2.2/ 01
01 jan
0

 

V dvoch slovenských mestách sa uskutočnili informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 (18.9.2013 Banská Bystrica a 19.9.2013 Košice).

 

Všetky priestory, kde sa prezentácie konali, boli poskytnuté bez nároku na finančnú odmenu za čo ďakujeme Košickému samosprávnemu kraju  a mestu Banská Bystrica.

 

Cieľom informačných seminárov bolo poskytnúť potenciálnym žiadateľom dôležité informácie o procese predkladania žiadostí o NFP a prispieť tak k zvýšeniu kvality predkladaných žiadostí o NFP.

 

Na seminároch sa zúčastnilo spolu 36 potenciálnych žiadateľov o NFP. Semináre v oboch mestách uviedla zástupkyňa generálnej riaditeľky FSR, PhDr. Darina Košutová.

 

Na úvod zástupkyňa Ministerstva vnútra – Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Mgr. Monika Gróffová informovala potenciálnych žiadateľov o úlohe ÚSVRK SR v procesoch implementácie projektov so schválenou lokálnou stratégiou komplexného prístupu.

 

Obsahovú časť výzvy a informácie z príručky pre žiadateľa prezentoval Ing. Maroš Varsányi, vedúci oddelenia metodiky a publicity. Informácie o najčastejších nedostatkoch pri predkladaní žiadostí o NFP poskytla Ing. Eva Balažovičová, vedúca oddelenia projektov sociálnej inklúzie. Pomoc pri zodpovedaní praktických otázok potenciálnych žiadateľov poskytla PhDr. Darina Košutová.

 

Účastníci mohli ohodnotiť svoju spokojnosť a vyjadriť názor v súvislosti s informačným seminárom aj v dotazníku. Výsledky sú uvedené nižšie, kde si môžete prečítať, že 69 % z respondentov plánuje podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

 

Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 s alokáciou 5 706 481,00 EUR je zameraná na vytvorenie pracovných miest a zabezpečenie zamestnania pre cca 400 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a občanov marginalizovaných komunít.

Termín uzavretia III. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 2. 10. 2013.
Termín uzavretia IV. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 31. 10. 2013.

 

Výstupy z hodnotiacich dotazníkov
Prezentácia výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01

 

 

 

Leave A Comment