EnglishSlovak

Informácia pre prijímateľov

  • Domov
  • Informácia pre prijímateľov
01 jan
0

Vážení prijímatelia,

 

touto cestou by sme vás radi informovali, že Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ (ďalej len „zákon o eurofondoch“), § 27a) stanovuje, že v prípadoch ak Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, vyzve prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku t.j. udelenie korekcie. Ak prijímateľ korekciu neuhradí, tak Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom podá podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. V prípade, že Úrad pre verejné obstarávanie zistí porušenie verejného obstarávania, tak Riadiaci orgán rozhodne o vrátení jeden a pol násobku pôvodne navrhnutej korekcie.

Leave A Comment