EnglishSlovak

Informácia pre prijímateľov - aktualizácia Metodického pokynu CKO č. 11

  • Domov
  • Informácia pre prijímateľov – aktualizácia Metodického pokynu CKO č. 11
01 jan
0

Informácia pre prijímateľov a aktualizácia č. 2 Metodického pokynu CKO č. 11 sú dostupné na web stránke Riadiaceho orgánu pre OP ZaSI.

Táto aktualizácia nadobudla účinnosť dňa 12. 04. 2013.

Leave A Comment