EnglishSlovak

Informácia o zmene a doplnení Schémy pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie

  • Domov
  • Informácia o zmene a doplnení Schémy pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie
01 jan
0

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie (schéma DM č. 1/2010) bola zmenená a doplnená dodatkom č. 1.

 

Zmena schémy pomoci de minimis okrem iného umožňuje Fondu sociálneho rozvoja uzatvoriť zmluvy o poskytnutí NFP s prijímateľmi, ktorí postupujú podľa schémy až do 30.6.2014.

Leave A Comment