EnglishSlovak

Informácia o zasadnutí výberovej komisie pre výzvu OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01

  • Domov
  • Informácia o zasadnutí výberovej komisie pre výzvu OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01
01 jan
0

Dňa 16.3.2011 bolo ukončené odborné hodnotenie žiadostí o NFP, predložených v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01.

Dňa 7.4.2011 zasadla na FSR Výberová komisia pre výzvu OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01, ktorá odporučila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schváliť žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky formálnej správnosti a odborného hodnotenia.

FSR predložil RO pre OP ZaSI záverečnú správu z výberu žiadostí o NFP. RO pre OP ZaSI po overení postupov hodnotiaceho procesu poverí SORO na overenie podmienok poskytnutia pomoci a prípravu rozhodnutí o schválení/neschválení žiadosti o NFP.

Leave A Comment