EnglishSlovak

Informácia o schvaľovaní žiadostí o NFP v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

  • Domov
  • Informácia o schvaľovaní žiadostí o NFP v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01
01 jan
0

IA ZaSI informuje o stave schvaľovania žiadostí o NFP:

 

Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02:

 

V rámci I. a II. kola výzvy na predkladanie ŽoNFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 bola IA ZaSI poverená pokynom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vykonanie overenia splnenia podmienok poskytnutia pomoci, prípravu rozhodnutína podpis ministra, zazmluvnenie projektov a zverejnenie výsledkov.

Podrobnejšie informácie nájdete v ozname o zmene časového harmonogramu konania o žiadostí v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02.

 

 

Výzva OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01:

 

  • I. kolo: IA ZaSI bola poverená pokynom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR na prípravu rozhodnutí na podpis ministra, k zazmluvnenie projektov a zverejneniu výsledkov.
  • II. kolo: Dňa 22.4.2014 uskutočnila IA ZaSI výber žiadostí o NFP v rámci II. kola výzvy OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 a následne požiadala RO pre OP ZaSI o overenie postupov schvaľovania žiadostí o NFP. Po overení postupov na IA ZaSI zo strany RO pre OP ZaSI bude ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny odporučené poveriť IA ZaSI k overeniu splnenia podmienok poskytnutia pomoci a následne k zaslaniu rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP.

 

Podrobnejšie informácie nájdete v ozname o zmene časového harmonogramu konania o žiadostí v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01.

Leave A Comment