EnglishSlovak

Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výziev

  • Domov
  • Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výziev
01 jan
0

Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 

V rámci I. kola výzvy FSR odporučil na schválenie 30 žiadostí o NFP v celkovej sume NFP navrhovanej na schválenie 3 472 597,46 €.

 

V rámci II. kola výzvy FSR odporučil na schválenie 14 žiadostí o NFP v celkovej sume NFP navrhovanej na schválenie 1 224 016,11 €. 39 žiadostí o NFP nebolo odporučených na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve.

 

Uvedené výsledky nie sú zatiaľ potvrdené zo strany RO pre OP ZaSI, FSR čaká na poverenie na ďalšie kroky, vedúce k zazmluvneniu projektov.

 

V rámci III. kola výzvy nie sú v súčasnosti disponibilné finančné prostriedky na podporenie žiadnej predloženej žiadosti o NFP.

 

Žiadosti o NFP, ktoré splnili/splnia podmienky odborného hodnotenia budú zaradené do tzv. zásobníka projektov pre prípad, ak niektorí žiadatelia neprijmú návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP alebo ak RO pre OP ZaSI bude disponovať finančnými prostriedkami určenými na vyčerpanie a určí ich na zazmluvnenie pre žiadateľov, ktorí splnili podmienky odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02.

 

Celková alokácia na túto výzvu je 4 737 322 €.

 


Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 

V rámci I. kola výzvy FSR odporučil na schválenie 1 žiadosť o NFP v celkovej sume NFP navrhovanej na schválenie 119 995,43 €.

 

V rámci II. kola výzvy FSR odporučil na schválenie 1 žiadosť o NFP v celkovej sume NFP navrhovanej na schválenie 68 288,47 €.

 

Celková alokácia na túto výzvu je 5 706 481 €. Výberová komisia rozhodla, že neprerozdelené finančné prostriedky v sume 5 518 197,10 € budú použité v ďalších kolách výzvy.

 

V rámci III. kola výzvy bola ukončená kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP, ďalšie procesy schvaľovania sú dočasne pozastavené, z dôvodu reorganizácie SORO.

 

V rámci IV. kola prebieha kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP, ďalšie procesy schvaľovania sú dočasne pozastavené, z dôvodu reorganizácie SORO.

 


Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

V rámci I. kola výzvy FSR odporučil na schválenie 52 žiadostí o NFP v celkovej sume NFP navrhovanej na schválenie 2 824 575,07 €.

 

V rámci II. kola FSR začal realizovať proces odborného hodnotenia, ktorý bol dočasne pozastavený, z dôvodu reorganizácie SORO.

 

Celková alokácia na túto výzvu bola 4 000 000 €.

Leave A Comment