EnglishSlovak

Font test

01 jan
0

Hlavicka      Päťčlenná nezávislá odborná komisia, ktorá má rozhodnúť, kto sa stane partnerom Fondu sociálneho rozvoja (FSR) pri tvorbe a realizácii národného projektu Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity, zasadne 19. októbra. Partneri sú vyberaní na základe výzvy na predkladanie návrhov partnerstiev z júla 2011.

 

toto nie je typ písma, akým mala byť hlavička: 

–         
Úvodný
text na stránke s linkami (napr. dokumenty o projektoch úvodný text
po rozklikaní) – (väčšie ako odstavec, tučným, sivým) hlavička

i


link v texte sdgs sdfg sdg sg sgd sdgsg

(zatvorka)

Toto je Mtext – to nie je mrext

–         
písmo
pre mimoriadne zdelenia – (farba červená)

–         
mtext


–         
medzititulky
v texte – možnosť sivá aj oranžová – nadpis4,5 (značiť prosím medzititulok1

medzititulok2

Nadpisy

Nadpis 1

Nadpis 2

Nadpis 3

Nadpis 4

Nadpis 5
Nadpis 6

Leave A Comment