EnglishSlovak

Fond sociálneho rozvoja zabránil zneužitiu viac ako 360 000 EUR odhalením plagiátorských dokumentov

  • Domov
  • Fond sociálneho rozvoja zabránil zneužitiu viac ako 360 000 EUR odhalením plagiátorských dokumentov
01 jan
0

Financovanie vypracovania analýz, štúdií, metodík a ďalších dokumentov porušujúcich autorský zákon patrí medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa Fond sociálneho rozvoja stretáva pri projektoch realizovaných v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI). V tomto roku sa aj vďaka FSR zabránilo zneužitiu viac ako 360 000 EUR, ktoré mali byť v rámci projektov použité na financovanie plagiátorských dokumentov. 

 

Fond sociálneho rozvoja využíva pri kontrole analýz, stratégií, štúdií, expertíz, plánov a podobných dokumentov softvér na odhaľovanie plagiátorstva a zároveň žiadateľov na túto skutočnosť upozorňuje. Na boj s plagiátorstvom dokumentov bola na úrovni Riadiaceho orgánu (Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR)  vytvorená Komisia pre posudzovanie dokumentov vypracovaných v rámci projektov OP ZaSI. Úlohou tejto komisie je posudzovať rôzne analýzy, stratégie, štúdie, expertízy, plány a iné výstupy z hľadiska hospodárnosti a účelnosti vo vzťahu k cieľu a charakteru projektu. FSR zároveň upozorní autorov, ktorý sa porušenie autorských práv týka.

 

Táto komisia posúdila za prvý polrok 2011 (od 1.1.2011 do 05.09.2011) 34 dokumentov  predložených Fondom sociálneho rozvoja, na preplatenie ktorých prijímatelia spolu požadovali 365 979,41 € v rámci svojich projektov. Komisia z tejto sumy uznala oprávnené výdavky iba za dva dokumenty spolu v hodnote 1137,5 €.

 

Problém plagiátorstva sa objavil napríklad pri dokumentoch vypracovaných v rámci projektov, v ktorých sa hodnotia uskutočnené aktivity. Vyskytli sa prípady zhodných dokumentov vypracovaných externou firmou pre viacero projektov v rôznych lokalitách zároveň. Okrem tohto problémy sa vyskytujú aj v súvislosti s preberaním textov z diel, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, prípadne s odbornou úrovňou metodík, štúdií, analýz a ďalších dokumentov.  

Leave A Comment