EnglishSlovak

Dve nové výzvy FSR sú zamerané na mladých dospelých

  • Domov
  • Dve nové výzvy FSR sú zamerané na mladých dospelých
01 jan
0

Subjekty, ktoré sa zameriavajú na podporu pre mladých dospelých pred ich vstupom do života, môžu od 30.11.2011 podávať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci dvoch nových výzviev vyhlásených Fondom sociálneho rozvoja (FSR). 

 

V rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2011/2.1/01 a OP ZaSI – FSR – 2011/3.2/02 budú podporené aktivity a programy s cieľom pomôcť deťom a mladým dospelým viesť samostatný život, uplatniť sa v spoločnosti, získať a udržať si bývanie a prácu. Pomoc má byť určená predovšetkým pre mladých ľudí po skončení starostlivosti v detských domovoch.

 

Obe výzvy sú svojím obsahom identické, pričom výzva OP ZaSI – FSR – 2011/3.2/02 s alokáciou 214 700 EUR je určená pre Bratislavský samosprávny kraj a výzva OP ZaSI – FSR – 2011/2.1/01 s alokáciou 1 500 000 EUR je určená pre ostatné samosprávne kraje. Žiadosti k obom výzvam je možné podávať do 29.02.2012.

 

 

Leave A Comment