EnglishSlovak

Duplicate of Správy o vyhodnotení výziev

  • Domov
  • Duplicate of Správy o vyhodnotení výziev
01 jan
0

Cieľom správ o zverejnení výziev je podanie základných sumárnych informácií o výzve, o počte prijatých žiadostí o NFP, priblíženie sumárnych informácií o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP vrátane vyjadrenia podielu identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu, identifikovanie najčastejších problémov a nedostatkov v rámci procesu výberu žiadostí a navrhnúť opatrenia na predchádzanie pred opakovaním identifikovaných nedostatkov.

 

Správy o vyhodnotení výziev OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01, OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 sú zverejnené v Správach o zverejnení výziev.

 

 

Leave A Comment