EnglishSlovak

Databáza hodnotiteľov

  • Domov
  • Databáza hodnotiteľov
01 jan
0

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil dňa 17.7.2012 výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do Databázy externých hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF.

Leave A Comment