EnglishSlovak

Aktualizácia Usmernenia RO č. N5/2008

  • Domov
  • Aktualizácia Usmernenia RO č. N5/2008
01 jan
0

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia aktualizoval usmernenie N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom.
Aktualizácia č. 6 nadobúda účinnosť 1. 12. 2012 a aktualizácia č. 6a nadobúda účinnosť 11. 12. 2012.

Leave A Comment