EnglishSlovak

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre prijímateľa pre národné projekty

  • Domov
  • Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre prijímateľa pre národné projekty
01 jan
0

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal aktualizáciu Príručku pre žiadateľa o NFP spolu s prílohami a Príručku pre prijímateľa pre národné projekty, predmetom ktorej je doplnenie možnosti využitia systému predfinancovania pre štátne rozpočtové organizácie. Aktualizované dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Leave A Comment