EnglishSlovak

Aktualizácia prílohy č. A 8.2 Príručky pre prijímateľa NFP

  • Domov
  • Aktualizácia prílohy č. A 8.2 Príručky pre prijímateľa NFP
01 jan
0

 

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia aktualizovala s účinnosťou od 9.9.2014 prílohu č. A 8.2 Príručky pre prijímateľa NFP.

 

Príloha č. A 8.2 Príručky pre prijímateľa NFP upravuje postup pri realizácii výberového konania na obsadzovanie miest členov a koordinátorov občianskej hliadky v prostredí MRK v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02.

Leave A Comment