EnglishSlovak

Aktualizácia č. 17 Usmernenia RO č. N3/2007

  • Domov
  • Aktualizácia č. 17 Usmernenia RO č. N3/2007
01 jan
0

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.17 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013 nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

 

Zmeny v aktualizácii č. 17:

 

  • dopĺňa skupiny výdavkov „714001 Nákup osobných automobilov“ a dopĺňa text prílohy č.3 v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 
  • zahŕňa úpravu usmernenia percentuálneho obmedzenia kapitálových výdavkov v rámci projektu

 

Leave A Comment