EnglishSlovak

Aktualizácia č. 12 Usmernenia RO č. N3/2007

  • Domov
  • Aktualizácia č. 12 Usmernenia RO č. N3/2007
01 jan
0

Riadiaci orgán pre OP ZaSI vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.12 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

 

Zmeny v aktualizácii č. 12 oproti pôvodnej verzii usmernenia sú uvedené nižšie.

Leave A Comment