EnglishSlovak

10. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O KVALITE

  • Domov
  • 10. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O KVALITE
01 jan
0

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality dňa 3. decembra 2013 zorganizoval 10. ročník medzinárodnej konferencie o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe, FÓRUM KVALITY VO VEREJNEJ SPRÁVE – Využitie modelov kvality na zvýšenie efektivity riadenia. Konferencia sa uskutočnila v hoteli Tatra v Bratislave.

 

Na konferencii sa odborníci z rôznych oblastí verejnej správy, samosprávy, zdravotníctva a sociálnych služieb podelili o svoje skúsenosti a vedomosti, ktoré získali implementáciou systémov manažérstva kvality vo svojich organizáciách. Ťažiskovou témou bola implementácia modelu CAF v organizáciách verejnej správy ako jedného z najefektívnejších modelov manažérstva kvality určeného pre verejnú správu.

 

Generálna riaditeľka FSR Alena Bašistová a manažérka kvality Mária Nezvalová sa podelili so skúsenosťami s implementáciou Modelu CAF, ktorý vnímajú ako možný nástroj zlepšovania a zvyšovania výkonnosti organizácie a zamestnancov.

 

Program konferencie

 

 

 

Leave A Comment