EnglishSlovak

Agentúra zmeny

  • Domov
  • Vyzvania pre technickú pomoc

Vyzvania pre technickú pomoc


Vyzvanie č.OP ĽZ TP 2019/7.1/7.2/01 pre IA MPSVR SR na roky 2019 – 2023 (formát PDF, 401 kB)  – vyhlásené dňa 1.3.2019 

prílohy (formát ZIP  2,49 MB)

Vzor Rozhodnutia o ŽoNFP + prílohy (formát ZIP  1,19 MB)

Zoznam schválených žiadostí (23.05.2019)

Zoznam neschválených žiadostí (23.05.2019)

Zoznam odborných hodnotiteľov (23.05.2019)