EnglishSlovak

Agentúra zmeny

Pracovné ponuky


IMPLEA hľadá vhodných kandidátov na pozície

Ponuka platná do : 2023-06-21 23:59

Projektový/-á manažér/-ka pre národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácií na území SR - samospráva

Ponuka platná do : 2023-06-21 23:59

Riaditeľ/riaditeľka odboru národných projektov

Ponuka platná do : 2023-06-21 23:59

Vedúci/-a komunikačného oddelenia

Ponuka platná do : 2023-06-01 23:59

Expert/-ka pre NP PKSD na vypracovanie analytického výstupu „Ekonomické a sociálne prínosy sociálneho podnikania v SR“

Ponuka platná do : 2023-06-05 23:59

Finančný manažér/finančná manažérka

Ponuka platná do : 2023-06-07 23:59

Expert/Expertka pre transformáciu a deinštitucionalizáciu v národnom projekte Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Ponuka platná do : 2023-05-30 23:59

Manažér/manažérka implementácie odborných aktivít (pre expertný tím) CKJ SE národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky

Ponuka platná do : 2023-05-31 23:59

Garant/ka odborných aktivít v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Ponuka platná do : 2023-05-30 23:59

Projektový manažér/-ka národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky

Ponuka platná do : 2023-05-30 23:59

Manažér/Manažérka implementácie odborných aktivít (pre expertný tím) centrálnej koordinačnej jednotky sociálnej ekonomiky národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky

Ponuka platná do : 2023-05-30 23:59

Spoluautor/spoluautorka záverečnej publikácie pre národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Ponuka platná do : 2023-05-30 23:59

Spoluautor/spoluautorka záverečnej publikácie (knihy) pre národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Ponuka platná do : 2023-02-28 23:59

TEMPLATE:
- vložiť názov pozície
- upraviť čas dokedy má byť inzerát publikovaný
- vložiť URL adresu inzerátu z CMS /"od prvej lomky"
- a presunúť hore na 1. miesto

- staré/už neaktuálne inzeráty sa prípadne môžu vymazať

Expert/ka pre II. fázu - Revízia štandardov kvality a validácia metodík v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

                                                            

Kontrolór/ kontrolórka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II.)