EnglishSlovak

Agentúra zmeny

Pracovné ponuky


IMPLEA hľadá vhodných kandidátov na pozície

Ponuka platná do : 2023-09-30 23:59

Brigádnik v oblasti administratívy

Ponuka platná do : 2023-09-30 23:59

Expert/-ka pre legislatívnu oblasť zákona o SE a SP centrálnej koordinačnej jednotky sociálnej ekonomiky národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky

Ponuka platná do : 2023-09-22 23:59

Expert/Expertka pre SE Regionálnych centier sociálnej ekonomiky pre oblasť sociálnej ekonomiky národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky

Ponuka platná do : 2023-09-30 23:59

Účtovník/-čka

Ponuka platná do : 2019-01-16 23:59

TEMPLATE:
- vložiť názov pozície
- upraviť čas dokedy má byť inzerát publikovaný
- vložiť URL adresu inzerátu z CMS /"od prvej lomky"
- a presunúť hore na 1. miesto

- staré/už neaktuálne inzeráty sa prípadne môžu vymazať

Expert/ka pre II. fázu - Revízia štandardov kvality a validácia metodík v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

                                                            

Kontrolór/ kontrolórka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II.)