EnglishSlovak

Zapojené subjekty


Zariadenia sociálnych služieb zapojené do 1., 2., 3., 4. a 5. cyklu národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Na stiahnutie: Zoznam zapojených zariadení v 1., 2., 3., 4. a 5. cykle projektu NP DI PTT (exc, 9,87kB)

zoznam zapojenych zariadeni do projektu NP DI PTT 1.cyklus

Zariadenia zapojené do 1. cyklu NP DI PTT sa úspešne odpojili k 31.08.2021.

zoznam zapojenych zariadeni do projektu NP DI PTT 2.cyklus

Zariadenia zapojené do 2. cyklu NP DI PTT sa úspešne odpojili k 27.01.2022.

Zariadenia zapojené do 3. cyklu NP DI PTT sa úspešne odpojili k 08.01.2023.

Zariadenia zapojené do druhého kola 3. cyklu NP DI PTT sa úspešne odpojili k 14.03.2023.