EnglishSlovak

Dlhoročné skúsenosti v práci v miestnej samospráve, dlhoročná odborníčka na oblasť poskytovania sociálnych služieb, financovania samosprávy, originálnych kompetencií a prenesených kompetencií, s cieľom zvyšovania kvality poskytovaných služieb, vzdelávania a osvety pre prijímateľov sociálnych služieb ako aj poskytovateľov, pôsobnosť v zákonodarnom zbore SR, zameranie na ľudsko-právnu agendu, manažment v samospráve, digitalizácia, členka výskumného tímu zameraného na názory detí,  implementácia a financovanie fondov EÚ