EnglishSlovak

Terénna sociálna práca

  • Domov
  • Záverečná konferencia NP TSP II
25 máj
0

Záverečná konferencia NP TSP II


Dovoľujeme si Vás pozvať na živý prenos Záverečnej konferencie národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, ktorá sa uskutoční dňa 6. júna 2023 v čase od 9:30 hod. do 16:00 hod., ONLINE. Súčasťou online prenosu bude aj možnosť klásť otázky cez aplikáciu SLIDO.

Cieľom konferencie je zhodnotiť výsledky národného projektu a upriamiť pozornosť na budúcnosť terénnej sociálnej práce na Slovensku. 

Konferencia je realizovaná prezenčnou (kapacita naplnená) a online formou. 

Vašu online účasť na konferencii môžete potvrdiť do 30.05.2023 prostredníctvom nasledujúceho registračného linku:
Záverečná konferencia (konferencie-implea.sk)

POSTUP PRI REGISTRÁCIÍ:

-po otvorení linku, kliknete na Prejsť na registráciu – vyplníte registračný formulár vrátane Súhlasu so spracovaním osobných údajov;                       
-následne Vám do uvedenej emailovej schránky príde správa o overení emailovej adresy.                                     

Prihláseným záujemcom následne zašleme 1 – 2 dni pred konaním konferencie informácie k online podujatiu.

Ďakujeme a tešíme sa na Vá