EnglishSlovak

Plán k nezávislému životu

  • Domov
  • Tematický workshop – Základné štandardy ekologickej a energetickej udržateľnosti budov
17 máj
0

Tematický workshop: Základné štandardy ekologickej a energetickej udržateľnosti budov - enviromentálne požiadavky v rámci Plánu obnovy a odolnosti


Pozývame vás na tematický workshop Základné štandardy ekologickej a energetickej udržateľnosti budov – enviromentálne požiadavky v rámci Plánu obnovy a odolnosti“, ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) v spolupráci s partnerom projektu: Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania CEDA, ktoré pôsobí na pôde Slovenskej technickej univerzity (ďalej len CEDA).

Dátum: 18.05.2023 
Forma: prezenčne aj online
Počet účastníkov prezenčnej formy: 30 osôb
Miesto: Implementačná agentúra MPSVR SR, Nevädzova 5, 821 01 Bratislava
Čas: od 9.00 h – 13.00 h
Program workshopu – Ekologická a energetická udržateľnosť budov

Registrácia: Prihláška na tematický workshop – Prijímatelia s poruchou autistického spektra

Workshop bude venovaný odborným informáciám z oblasti základných štandardov ekologickej udržateľnosti budov. Poskytne aktuálne informácie ohľadom enviromentálnych požiadaviek v rámci Plánu obnovy a odolnosti. V súvislosti s danou témou si povieme, aké sú základné požiadavky na drevostavby. Ukážeme si konkrétne príklady drevostavieb pre zariadenia sociálnych služieb rodinného typu, ako: rodinné domy, menšie bytové domy a pod.

Odborný workshop budú viesť: doc. Ing. arch. Henrich Pifko a PhD.,Ing. arch. Tibor Varga, PhD., ktorí sa dlhodobo venujú danej problematike.