EnglishSlovak

KOMUNITY PRE VŠETKÝCH

  • Domov
  • Práčovňa pre ľudí v Lomničke
12 máj
0

Práčovňa pre ľudí v Lomničke


Predstavte si, že vaša obec nemá kanalizáciu. Nič výnimočné, poviete si. A teraz si predstavte, že vaša domácnosť nie je ani pripojená na vodovod a nemáte ani elektrinu… to je už iná reč, však? Všetku vodu si musíte domov priniesť a problémom sa stáva nielen varenie, umývanie, ale aj napríklad také pranie. 

Lomnička je obec s približne 3500 obyvateľmi, nachádzajúca sa v blízkosti mesta Podolínec v okrese Stará Ľubovňa. Prevažná väčšina obyvateľov sú ľudia pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia. Obec nemá kanalizáciu, mnohé domácnosti žijú v podmienkach chudoby, bez už spomínanej prípojky k pitnej vode či elektrine. Miestnu komunitu preto už dlhodobo trápilo obyčajné pranie.

V roku 2007 boli do obce Lomnička prizvané k spolupráci rehoľné sestry  Kongregácie  školských sestier svätého Františka.  aby  miestnej komunite pomohli najmä v oblasti plnenia školskej dochádzky. Postupom času sa sestry natrvalo nasťahovali do obce, do zrekonštruovaného Domu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a ich práca s komunitou sa javila ako  prospešná i v iných oblastiach sociálnej sféry, kde postupom času vybudovali komunitné centrum. A keďže stojí priamo v strede obce, táto sociálna služba  sa stala priamo dostupnou  pre všetkých jej obyvateľov.

Nedostatok možností zabezpečenia si čistej bielizne

Jedným z problémov, ktorý ľudí z Lomničky dlhodobo trápil, bolo obyčajné pranie. Častokrát to pramenilo zo sociálnej situácie rodín – ak chýba kanalizácia, nie je v domácnosti práčka, nie je vodovod či elektrina a rodina nemá peniaze na nákup pracích prostriedkov.  

Aktívne zapojenie sa  ľudí je veľmi dôležité

S nápadom otvoriť práčovňu prišli rádové sestry spolu s kňazom farnosti. Spoločne  s miestnym kňazom hľadali miesto, kde by mohla byť postavená, zapájali sa do prípravy stavby. Spoločne koordinovali výkopové práce, vybudovali základy stavby, osadili oplotenie, pripravili interiérový priestor a podieľali sa aj na jej sfunkčnení. Finančné prostriedky na vybudovanie práčovne a zakúpenie práčok a sušičky si komunitné centrum zabezpečilo prostredníctvom zahraničných  projektov a sponzorských darov fyzických osôb..

Nepopierateľným efektom tohto „projektu“ je však samotná aktivizácia ľudí z komunity – vďaka zapojeniu do procesu budovania práčovne si miestni obyvatelia osvojili pracovné návyky, zvnútornili si potrebu plánovania v práci, kooperáciu, čím sa v neposlednom rade upevnili vzájomné vzťahy. Také obyčajné a predsa nesmierne dôležité aspekty života v komunite…

Dve nové pracovné miesta

Ďalším hmatateľným benefitom a pridanou hodnotou tejto aktivity bolo vytvorenie dvoch pracovných miest. Zo spolupráce komunitného centra s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR vzišlo zapojenie dvoch nezamestnaných žien do priamej spolupráce, pričom zamestnankyne boli vyškolené k manipulácií s práčkami a sušičkou.

Harmonogram prania

Po spustení práčovne museli pracovníčky KC spolu s  ľuďmi  nájsť stratégiu a spôsob, ako sprístupniť práčovňu všetkým. Vytvorili teda prepracovaný harmonogram prania a ľudia sa prihlasujú na konkrétny deň a čas prania, s konkrétnym objemom bielizne. Práčky boli nastavené spôsobom, že každé konkrétne pranie má nastavenú sumu za opranie, v ktorej je zahrnutá cena prášku a aviváže. Prídete, vhodíte mincu, zvolíte si program a už len čakáte na čistučkú bielizeň.

Pri tejto činnosti sa obyvatelia Lomničky učia aj plánovať, zadeľovať efektívne čas, byť presní, dochvíľni a zodpovední. Zároveň sa učia finančnej gramotnosti a nakladaniu s (i keď malými) finančnými čiastkami. Využívaním služieb práčovne sa uspokojila potreba mnohých rodín mať čisté, opraté šatstvo, čím sa zvyšuje ich sociálny status, ako i zdravá hrdosť na seba samých. Služby práčovne môže využívať každý, dostupná je teda všetkým ľuďom z obce.

Prevádzka práčovne nestíhala pokryť dopyt po tejto službe, pretože záujem miestnych o pranie bol značný.  Preto je od mája 2023  rozšírená pracovná doba na dve smeny a do práčovne bola prijatá tretia žena z komunity.

Práčovňa bola otvorená v roku 2022, v prevádzke je počas pracovných dní s celodennou prevádzkou.