EnglishSlovak

Terénna sociálna práca

  • Domov
  • NP TSPII – rok 2022 v číslach
09 mar
0

Rok 2022 v projekte NP TSPII


 

✔️ Spolupracovali sme s 203 zapojenými subjektmi (146 obcí, 48 miest a 9 mimovládnych organizácií).
✔️ Pokračoval výkon terénnej sociálnej práce prostredníctvom približne 244 terénnych sociálnych pracovníkov/ pracovníčok (TSP), 223               terénnych pracovníkov /pracovníčok (TP) a 9 odborných pracovníkov/pracovníčok (OP). Spolu 476 zamestnancov /zamestnankýň, ktorí           pracovali s 5 793 ľuďmi z marginalizovaných komunít a ľuďmi bez domova.
✔️ Poskytnutých bolo 6 480 hodín supervízie pre TSP, TP a OP.
✔️ Poskytovali sme finančnú podporu počas vysokoškolského a stredoškolského štúdia pre 44 TSP a TP.
✔️ V roku 2022 sme vzdelávali spolu 1 610 hodín. TSP a TP boli rozdelení do 32 vzdelávacích skupín v 12 mestách na Slovensku.                         Vzdelávanie zamerané na nedirektívne prístupy a krízovú intervenciu viedlo 10 odborných lektorov.
✔️ V spolupráci s NP BOKKÚ sme zorganizovali odborný workshop na tému Prístupy v práci s ľuďmi v terénnej sociálnej a komunitnej práci.✔️ Začala prebiehať evaluácia dopadu terénnej sociálnej práce.
✔️ Zrealizovali sme aktualizáciu štandardov terénnej sociálnej práce.