EnglishSlovak

Agentúra zmeny

  • Domov
  • Solidarita s Ukrajinou – výzva pre samosprávy na zapojenie do nového národného projektu
03 mar
0

Solidarita s Ukrajinou - výzva pre samosprávy na zapojenie do nového národného projektu

Implementačná agentúra MPSVR SR vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva.

Ukrajinský občania nasadajú do vlaku


Prostredníctvom národného projektu poskytneme finančné príspevky samosprávam, ktoré zabezpečujú a koordinujú humanitárne a integračné aktivity pre odídencov z Ukrajiny od prvého dňa vypuknutia vojny – teda už od 24.2.2022.

Činnosti zamerané na pomoc a podporu detí a dospelých prichádzajúcich z Ukrajiny na naše územie budú z národného projektu finančne podporované do konca roka 2023, avšak vždy spätne až po realizácii aktivít. Výzva je platná do vyčerpania alokovaných financií (12 096 000 €). O podporu sa môžu uchádzať obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené či založené právnické osoby. 

Hlavnou aktivitou projektu je finančne prispieť samosprávam na výdavky, ktoré súvisia napr. s poskytovaním informácií a potravinovej pomoci, zabezpečovaním psychologickej a sociálnej podpory, poradenstva, zabezpečovaním aktivít a programov zameraných na integráciu či aktivít na komunitnej úrovni, informačných aktivity apod..

Oprávnenými nákladmi sú výdavky na aktivity vykonávané zamestnancami samospráv a dobrovoľníkmi vrátane ich koordinácie.

Zrkadlovým projektom určeným pre mimovládne a neziskové organizácie je samostatný národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO.