EnglishSlovak

Násilie páchané na ženách je spoločenský problém, ktorý sa týka nás všetkých

 • Domov
 • Násilie páchané na ženách je spoločenský problém, ktorý sa týka nás všetkých
25 jan
0

Násilie zanecháva stopy na všetkých, nie len na jeho priamych obetiach. To, ako prežijeme naše detstvo, dokáže ovplyvniť celý náš život. So svojimi skúsenosťami by sa nám vedeli zdôveriť pracovníčky a pracovníci nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu Trnavskej arcidiecéznej charity – Centrum pomoci človeku v Piešťanoch, ktorí pracujú s ľuďmi v nepriaznivej životnej situácii, ohrozenými sociálnym vylúčením.

Vo dverách nášho centra stojí žena. Z jej očí kričí strach, beznádej, zúfalstvo, volanie o pomoc.  Alexandra, matka troch detí, nás našla, keď nevedela ako ďalej. Plná bolesti rozpráva svoj príbeh, ktorý začal veľkou láskou a skončil tragédiou. Alexandra ako slobodná odišla pracovať do zahraničia a zamilovala sa. Prišli na svet deti a romantický príbeh lásky sa začína meniť. Zažíva násilie, ponižovanie, obmedzovanie slobody… Končí v rukách násilníka, ďaleko od domova. Okolie jej neverí. Zažíva fyzické násilie, zneužívanie, emocionálne manipulovanie, vydieranie, šikanovanie, slovné útoky, psychické ubližovanie… Zúfalá matka uteká z cudzej krajiny za pomoci veľvyslanectva spolu s deťmi. Dve mladšie jej však úrady odoberú ešte pred vstupom na Slovensko, nakoľko otec detí podal trestné oznámenie o únose. Úrady druhej krajiny sú však neúprosné, a tak sa  vracia na Slovensko len s 18 ročným synom. Nemá bývanie, prácu, doklady, lekára, ani jedlo.

Zdroj: www.canva.com

Ako konať proti násiliu páchanému na ženách

 • násilie páchané na ženách je spoločenský problém, ktorý sa týka nás všetkých a zároveň je to najčastejšia forma porušovania ľudských práv. Každý a každá z nás môže prispieť k jeho odstráneniu;
 • ak nebudeme ľahostajní/é k násiliu a nebudeme tolerovať žiadnu formu násilia vo svojom okolí a odsúdime ho;
 • ak nebudeme o násilí mlčať;
 • ak nebudeme násilie voči ženám zľahčovať a prenášať zodpovednosť za násilie na ženy. Za násilie je vždy zodpovedný ten, kto ho pácha;
 • ak sa budeme informovať o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na ženách, ako aj o možnostiach pomoci a budeme informovať aj iných ľudí vo svojom okolí;
 • ak budeme búrať mýty a predstavy o roly ženy a muža v spoločnosti, ako aj mýty a predsudky spojené s násilím páchaným na ženách, ktoré násilie ospravedlňujú. Skutočnou príčinou násilia páchaného na ženách je nerovnocenné postavenie žien a mužov v spoločnosti a nerovnováha moci;
 • ak sa nebudeme smiať vtipom o násilí. Vtipy o násilí nie sú smiešne. Pomáhajú udržiavať násilie v spoločnosti a zľahčujú ho;
 • ak budeme brať na zodpovednosť páchateľov násilia;

Zdroj:www.zastavmenasilie.gov.sk

Začíname riešiť jej základné potreby, stravu, dočasné bývanie

Alexandra nachádza v centre aj psychologické poradenstvo, aby sa psychicky úplne nezrútila. Mladistvému Adamovi vybavujeme návštevy spolu s tlmočníkom u detskej psychologičky. Na detstvo nemá pekné spomienky. Spolu s matkou nachádza v centre bezpečie aj stratenú rodinu. Cíti sa v novom prostredí osamelý, a tak začína navštevovať náš klub, zahrá si občas ping pong, či futbal s chlapcami.

Oboch sprevádzame na novej životnej ceste, pomáhame vybaviť základné doklady, uzavrieť zdravotné poistenie, nájsť lekára, podať žiadosť o trvalý pobyt v meste, pomôcť s oddlžením matke, ktorá má na poisťovni obrovský dlh. „Pre oboch sa nám podarilo po čase nájsť zamestnanie, dokonca zabezpečiť aj byt za dostupné nájomné“ hovorí Mgr. Edita Karabová, odborná garantka nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu . Čaká nás spoločne ešte dlhá cesta, kým obaja nadobudnú stratené sebavedomie a zahoja sa rany na duši. Čaká nás boj a množstvo prekážok, kým dve maloleté deti, ktoré zostali v cudzine bez matky, budú opäť zaspávať v jej náručí.

Domáce násilie je bežnou súčasťou života mnohých rodín

Verte či nie, ľudí s bolestivými spomienkami je viac, ako je spoločnosť ochotná si pripustiť. Domáce násilie v mnohých podobách je bežnou súčasťou života mnohých rodín.  Je načase, ak už nie je aj neskoro, aby sme volanie o pomoc či už detí, ale aj dospelých, ktorí majú za sebou traumatizujúce detstvo, či traumu zrovna prežívajú, začali počúvať.

Zdroj: www,canva.com

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že sa vo vašom okolí  nachádza žena, ktorá potrebuje vašu pomoc?

Vedeli by ste, ako jej pomôcť? Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách vypracovalo niekoľko odporúčaní v oblasti primárnej prevencie, ktoré by sme si mali prečítať všetci.  

Na začiatku je pre ženu najdôležitejšie, aby cítila, že ju akceptujeme, že sa môže slobodne vyjadrovať a prostredníctvom rozprávania vlastného príbehu získať odstup od svojej situácie a vytvoriť si o nej jasnejší obraz. Je nevyhnutné zaručiť žene diskrétnosť, mlčanlivosť a dohodnúť s ňou všetky kroky

Zdroj: www.zastavmenasilie.gov.sk

Čo môžete urobiť, ak poznáte ženu, ktorá zažíva domáce násilie?

 • povzbuďte ju k tomu, aby o násilí hovorila; 
 • snažte sa získať čo najviac informácií o podstate domáceho násilia a o dostupných možnostiach pomoci; 
 • počúvajte ju, ak vám hovorí, že sa k nej partner, alebo manžel správa násilne. Nezľahčujte to, nespochybňujte ženu a neospravedlňujte násilie jej partnera, alebo manžela;
 • povedzte jej, že za násilie je zodpovedný jej manžel, alebo partner. Žiadne správanie, alebo provokácia nie sú výhovorkou pre násilie;
 • podeľte sa s ňou o vaše informácie o násilí páchanom na ženách a povedzte jej, že nie je sama, že je mnoho iných žien, ktoré tiež zažívajú násilie;
 • povedzte jej o možnostiach riešenia jej situácie, ale do ničoho ju nenúťte. Rešpektujte jej rozhodnutia; 
 • povedzte jej, že násilie neprestane a že sa časom stupňuje; 
 • pomôžte jej v každodenných záležitostiach a so starostlivosťou o deti;
 • ponúknite jej, že ju budete sprevádzať, ak bude potrebovať podporu, napr. na úradoch a rôznych inštitúciách; 
 • Pomôžte jej nájsť bezpečné miesto, na ktoré by mohla v prípade potreby odísť aj s deťmi. 

Viac informácií, zdroj: www.zastavmenasilie.gov.sk 

Nízkoprahová sociálna služba pre rodinu s deťmi Trnavskej arcidiecéznej charity v Piešťanoch podáva pomocnú ruku každému, neodsudzuje, nesúdi, nekritizuje, ale POMÁHA…. Pracovníci centra rešpektujú anonymitu a neskúmajú príčinu príchodu. Snažia sa zabezpečiť základné životné potreby a vytvoriť priestor pre načerpanie nových síl. Vytvorili bezpečné, priateľské a podnetné prostredie pre realizáciu činností a aktivít detí, mládeže a rodín. Ich snahou je zvyšovanie kompetencií detí a ich rodičov, rozvíjanie ich životných zručností, schopností a znalostí prostredníctvom neformálneho vzdelávania a záujmovej činnosti. Zároveň sa realizujú aj preventívne aktivity, ktoré sú zamerané na posilnenie prevencie rizikového správania a výskytu sociálno – patologických javov. K tomu všetkému však potrebujú  aj pomoc spoločnosti, pomoc každého jedného z nás, aj teba…

Napísali:

Mgr. Edita Karabová, odborná garantka nízkoprahovej sociálnej služby pre rodinu s deťmi Trnavskej arcidiecéznej charity, Centrum pomoci človeku Piešťany

Mgr. Anna Bořiková, koordinátorka odborných tematických aktivít národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni