EnglishSlovak

Terénna sociálna práca

  • Domov
  • DOSTUPNEJŠIE VZDELÁVANIE ALEBO AKO ŠKOLA PRIŠLA PRIAMO ZA ĽUĎMI Z KOMUNITY
08 nov
0

DOSTUPNEJŠIE VZDELÁVANIE ALEBO AKO ŠKOLA PRIŠLA PRIAMO ZA ĽUĎMI Z KOMUNITY

Na prvý pohľad vyzerá prax študentov v Čelovciach  ako stretnutie susedov a komunity pri spoločnej záľube. V útulnej miestnosti obecného komunitného centra rozvoniava ihličie  a okolo stola sa skláňa a usilovne tvorí asi desiatka študentiek a študentov. Všetci pochádzajú z vylúčenej komunity v Čelovciach.

 „Keď sme sa rozhodli osloviť členov komunity a predstavili  im možnosť bezplatne si doplniť vzdelanie na Strednej odbornej škole v Želovciach, nečakali sme taký vysoký záujem. K dnešnému dňu máme 14 študentov, ktorý študujú diaľkovo, úlohy a študijné materiály dostávajú cez Edupage, výkon praxe mávajú pravidelne priamo u nás v obci, iba na konci školského roka musia pár krát navštíviť  školu, aby sa stretli aj s inými majstrami odborného výcviku. Po úspešnom zvládnutí základného štúdia dostanú výučný list, resp. môžu pokračovať v štúdiu a  urobiť si  maturitu,“ vysvetľuje náš terénny pracovník František Kováč, ktorý je sám absolventom Strednej odbornej školy v Želovciach. Dobre pozná nielen prostredie školy a obsah štúdia, ale aj prostredie a ľudí z  komunity v Čelovciach.

Stredná odborná škola v Želovciach je od Čeloviec vzdialená pol hodinu jazdy a študenti  skutočnosť, že škola chodí za nimi priamo do obce vítajú. Bez tejto možnosti by  rómske mamičky z malými deťmi pravdepodobne nemohli študovať, či už z dôvodu obmedzenej mobility pri starostlivosti o deti, alebo z dôvodu obmedzených možností dopravného spojenia, keďže autobus premáva iba 3x za deň. Terénni pracovníci im poskytujú všestrannú podporu v štúdiu, zabezpečujú napr.  informovanosť a  sprostredkujú informácie  – o organizácii štúdia, termínoch praxe, poskytnú študentom a študentkám možnosť využitia PC techniky, čím umožnia  v prípade potreby prístup do informačného systému Edupage, cez ktorý im škola zasiela úlohy a študijné materiály, podporujú ich aj v zotrvaní v štúdiu.

František Kováč je spolu s kolegyňou Alenou Krátkou akýmsi mostom medzi potrebami študentov z vylúčenej komunity a školou.
Spolupráca školy a TSP

Riaditeľka školy Ing. Andrea Bánovská si spoluprácu s terénnymi sociálnymi pracovníkmi v obci veľmi pochvaľuje:

„Ide o zmluvné pracovisko školy, spolu tu máme 14 študentiek a študentov a pre našu školu je veľkou výhodou, že v tejto obci môžeme spolupracovať s terénnymi pracovníkmi, ktorí dobre poznajú komunitu a podmienky. My sem prídeme ako cudzí do komplikovaného sociálneho prostredia, sme len inštitúcia, prinášame pravidlá a povinnosti. Vďaka spolupráci s terénnymi pracovníkmi je náš prístup viac partnerský a to prepojenie medzi školou a študentmi potom funguje oveľa lepšie.“

Andrea Bánovská (riaditeľka SOŠ Želovce) o študentoch z komunity: „Mnohí študenti z komunity majú talent, cit pre farby a kompozíciu. Vďaka týmto praktickým cvičeniam a nadobudnutým technickým zručnostiam, vedia zažiť úspech a získať dobrý pocit zo seba samého. A to je ten najväčší posun. Tu nie je nikto odsunutý do poslednej lavice, lebo nestíha matematiku, nerozumie logaritmom alebo nepíše pekne. Každý má šancu zažiť úspech a spokojný pocit z dobre vykonanej práce.“

Okrem tvorby smútočnej, vianočnej a veľkonočnej väzby vykonávajú študenti pravidelne svoju prax aj vonku na obecných priestranstvách, kde vysádzajú obecnú zeleň a zveľaďujú verejný priestor. Materiál a sadenice zvyčajne poskytuje škola, obec alebo si ho študenti nájdu v okolitých lesoch alebo vo vlastnej záhrade.

Nové možnosti vďaka štúdiu

Podľa regionálnej koordinátorky  Jany Zauškovej, štúdiu Rómov a Rómiek z miestnej komunity  predchádzala takmer ročná aktivizácia ľudí v marginalizovanej rómskej komunite. Pri práci v teréne prebiehali poradenské rozhovory, v rámci ktorých terénni pracovníci vysvetľovali význam vzdelania a lepšie možnosti /napr. pri získaní zamestnania/  po úspešnom absolvovaní štúdia.

Obec Čelovce má 432 obyvateľov, z čoho viac ako 60% tvoria ľudia z marginalizovanej rómskej komunity.

 „Veľmi nás teší, že študenti sú motiváciou aj pre ostatných,  záujem o štúdium prejavujú aj ďalší ľudia z komunity, dnes sa prišli pozrieť, ako prebieha praktická výučba. Pre ľudí z komunity sú to zaujímavé informácie, oceňujú  praktické zručnosti, ktoré môžu počas štúdia získať a neskôr efektívne využiť v pracovnom aj súkromnom živote. Po úspešnom absolvovaní  štúdia sa im otvárajú nové možnosti, získajú často chýbajúce sebavedomie a chcú sa posúvať  ďalej. V skupine študentov sú rómske  mamičky na rodičovskej dovolenke, ktoré vďaka lepšej dostupnosti štúdia  /realizovanej priamo v mieste bydliska/,  individuálnemu prístupu, a možnosti napríklad aj zobrať dieťa priamo na prax, majú reálnejšiu  možnosť študovať. “

ca

A čo na spoluprácu hovorí starosta obce Čelovce Ján Petroch?
„TSP má v našej obci obrovský význam, funguje u nás už 12 rokov. Väčšinu obyvateľstva našej obce tvoria ľudia z marginalizovanej rómskej komunity a pri takom počte ľudí samozrejme vznikajú aj určité špecifické problémy, 
ktoré vďaka terénnym pracovníkom dokáže obec úspešne riešiť. Predtým ako sa obec zapojila do projektov podporujúcich výkon TSP, sme mali v obci cca 80-100 nezamestnaných. V súčasnosti už ich je iba 10-15, čo predstavuje,  
vzhľadom k regiónu, v ktorom sa nachádzame, veľmi pozitívny vývoj. Rozdiel je vidno v okolitých obciach, kde TSP 
nie je a situácia je tam oveľa horšia. Tereňáci sú veľkou podporou aj pre mňa ako starostu, vždy budem 
podporovať výkon terénnej sociálnej práce v našej obci, pretože vidím skutočné výsledky a zlepšenie života obyvateľov našej obce.“