EnglishSlovak

Informácia o predĺžení aktivít projektu

  • Domov
  • Informácia o predĺžení aktivít projektu
02 sep
0

Vážení poskytovatelia sociálnych služieb zapojení do NP BOKKÚ,

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s Metodickým výkladom č.10, a tiež v súlade s ustanovením §58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejnil zmenu vyzvania OP ĽZ NP 2019/4.1.1/02 pre národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.

Vyzvanie upravuje:

  • predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu a s tým súvisiace predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít projektu do 11/2023 pričom podpora výkonu zapojených subjektov bude podporená do 06/2023.
  • ďalšie náležitosti spojené s implementáciou odborných aktivít NP BOKKÚ

Informácia pre poskytovateľov sociálnych služieb zapojených do projektu

Na základe vyššie uvedeného budeme v mesiaci september až október všetkým poskytovateľom, zapojeným do NP BOKKÚ zasielať Dodatok k Zmluve o spolupráci. Zaslaný Dodatok bude zohľadňovať predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít, ako i ostatné náležitosti spojené s implementáciou odborných aktivít NP BOKKÚ.

Prosím nezabudnite aj naďalej sledovať webovú stránku NP BOKKÚ, kde nájdete aktuálne platné usmernenia a postupy. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. Kontakty na projektový tím nájdete na https://bokku.gov.sk/kontakt/index.html?csrt=1714019435785791923