EnglishSlovak

Zo Zakarpatia na Oravu

  • Domov
  • Zo Zakarpatia na Oravu
26 aug
0

Z ukrajinského Zakarpatia je na Oravu pomerne dlhá cesta. Konkrétne z obce Kerets’ky do Zubrohlavy je to 415 km. Tento príbeh je o Inne, ktorá spolu so svojimi dvoma deťmi absolovovala túto cestu po zhoršení situácie na Ukrajine s jediným cieľom: dostať sa do bezpečia. Na Slovensko prišli hneď na druhý deň po vypuknutí konfliktu. Pomocnú ruku a bezpečné miesto našla Inna u pani Márie v Zubrohlave na Orave a v komunitnom centre v Námestove.

„Inna k nám do komunitného centra s prosbou o pomoc zavítala medzi prvými, práve vďaka pani Márii, u ktorej v Zubrohlave bývala. Pani Mária je naša dlhodobá klientka a dobrovoľníčka a spolu s Innou pracovali v sklade pri výdaji pomoci.“ spomína odborná pracovníčka komunitného centra Anna Tiborová. „Neostalo len pri tom… Inna sa sama ponúkla a zapojila do niekoľkých našich aktivít, ktoré v rámci centra organizujeme. Stala sa veľkou oporou v našom snažení čo najviac zmierniť dopady vojny na ľudí, ktorí si tu na Orave našli dočasný domov. Keďže jazyk na Zakarpatí má veľmi blízko k slovenčine, začala nám pomáhať s tlmočením.“

Komunitné centrum v Námestove od vypuknutia konfliktu neúnavne pracovalo na prepojení inštitúcií a mesta, aby pomoc odídencom bola čo najefektívnejšia. Pomoc ukrajinským rodinám od polovice marca 2022 zabezpečoval pre celý okres Námestovo humanitárny sklad v Námestove. Vznikol vďaka spolupráci Okresného úradu Námestovo, VÚC, dobrovoľných hasičov, Orava rescue system,  o.z. V.I.A.C a KC Námestovo. Od polovice marca fungoval výdaj potravín, drogérie, školských pomôcok a oblečenia.

Humanitárna pomoc a pomoc matkám s deťmi

KC otvorilo sklad s humanitárnou pomocou, kde Inna začala pomáhať s výdajom potravín spolu s dobrovoľníčkami z klubu Jednoty dôchodcov a z radov obyvateľov Námestova. Aj vďaka tomu si Inna medzi nimi našla priateľky, ktoré jej pomohli sa v tomto prostredí zorientovať. Spolupráca s inštitúciami v meste priniesla príležitosť aj na prekladanie a tlmočenie pre Úrad práce v Námestove a Tvrdošíne a tiež pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Námestove. Keďže je Inna vyštudovaná psychologička, veľmi rýchlo sa v tejto práci našla a dnes tlmočí a pomáha ukrajinským matkám a deťom vysporiadať sa s traumami či už z vojny, alebo z adaptácie sa na nové prostredie. Od júna 2022 jej Úrad práce ponúkol zamestnanie na plný pracovný úväzok a pred pár dňami si spolu s rodinou našli aj nové bývanie. „Aj takto vyzerá naša práca. Teší nás každý úspech ľudí, s ktorými spolupracujeme, ktorých podporujeme,“ dopĺňa garantka komunitného centra Mária Červeňová.  

Zažiť tú hrôzu je silné, mňa to však posilnilo

„Ja som s deťmi odišla rýchlo… ale keď sa naši ľudia začali hromadiť na hraniciach, uvedomila som si tú hrôzu. Mnohí  nemali kam ísť, naslepo utekali kamkoľvek do bezpečia. Chcela som im pomôcť rovnako, ako v Námestove pomohli mne,“ zveruje sa Inna.  „Viete, zažiť tú hrôzu je silné, mňa to však posilnilo a dalo mi to impulz ďalej podporovať našich ľudí. Aktivity KC vnímam pozitívne, spravili dobrý skutok pre Ukrajincov a Ukrajinky. Je tiež dôležité, že podporujú a snažia sa o rozvoj mládeže vo  svojom meste, čo v mojich očiach znamená veľa. Prajem im, aby sa im darilo vo všetkom čo robia,“ uzatvára a s vďakou ešte dodáva: „Pomoc Oravčanov si veľmi vážim, mám tu prácu, prechodné bývanie a našla som si tu veľa priateľov.“

Komunitné centrum v Námestove sa v rámci svojej činnosti zameriava najmä na prácu s deťmi a mládežou z rôznych sociálnych pomerov a darí sa im prepájať deti a mládež v spoločnom fungovaní, rešpektovaní a v osobnostnom raste. Výrazná je aj ich práca s rodinami, či už priamo v ich prirodzenom prostredí alebo prostredníctvom sprevádzania v konkrétnych oblastiach života. Komunitné centrum Námestovo je aj spravovateľom iniciatívy Orava si pomáha, za ktorou stojí ich zriaďovateľ občianske združenie V.I.A.C.  „Obracajú sa na nás ľudia z celého regiónu Oravy so žiadosťami o materiálnu alebo finančnú podporu. V práci so seniormi u nás funguje  úspešný projekt Vzájomná pomoc, kde seniori vyrábajú zdravotnícke a úžitkové predmety, ktoré bez nároku na odmenu poskytujeme zariadeniam sociálnych služieb a nemocniciam,“ dopĺňa odborná garantka centra Mária Červeňová. Uplatnenie v komunitnom centre nachádzajú aj dobrovoľníci z regiónu, ako aj zo zahraničia. Prostredníctvom nich centrum poskytuje obyvateľom konverzácie v cudzích jazykoch a zároveň približujú rôznorodosť a rozmanitosť života.

Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže – Komunitné centrum v Námestove je od roku 2020 zapojené do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.


Autorky článku:

Katarína Mešková, komunitná pracovníčka KC Námestovo

Anna Bořiková, koordinátorka odborných, tematických aktivít NP BOKKÚ