EnglishSlovak

Agentúra zmeny

  • Domov
  • TENTORAZ TO BOL HAPPYEND
12 júl
0

Tentoraz to bol happyend


Po úraze, s bolesťami a nemohla sa sama ani len najesť… „Všetci sa ku mne správali, ako keby som bola na odpis,“ hovorí pani Mária o skúsenosti, keď prišla do zariadenia pre seniorov. Bola odkázaná na pomoc druhých a personál ju v tom, že „to nedá“ len utvrdzoval. „Myslela som, že to neprežijem. Bolo to tu ako vo väzení. Ak by som v tomto období nemala podporu mojej rodiny, isto by som tu už nebola.“

Kde začať skôr?

Hrdinom tohto príbehu je súčasný riaditeľ zariadenia, pán Milan. V čase, keď ho menovali do funkcie, veľa toho o realite netušil. Domov pre seniorov s kapacitou 80 klientov sa nachádzal v priestoroch staršej budovy na okraji dedinky pri Nitre s inak dobrou občianskou vybavenosťou. Objekt už na prvý pohľad budil dojem, že sa oň roky nikto nestará; padajúca omietka či plesnivé steny boli len špičkou ľadovca. Oveľa horšie bolo jeho zistenie, že v rámci starostlivosti o klientov zariadenia sú porušované ich základné práva a slobody.

Smútok a rezignácia boli prítomné všade

Klienti domova, presne ako popisuje pani Mária, trpeli demotiváciou a stratou zmyslu života. Milan bol stavom doslova zhrozený… Vycítil však šancu na veľké zmeny, ktoré by zlepšili život ľuďom v „jeho“ zariadení. Začal personálnym auditom, vydal niekoľko nových interných smerníc, zorganizoval školenia pre zamestnancov a v neposlednom rade prišlo aj na zvýšenie platov pre odborný a obslužný personál – toto všetko sa udialo v relatívne krátkej dobe.

Prvé roky nepriniesli želaný efekt

I keď sa situácia čiastočne zlepšila, stále to nespĺňalo jeho predstavu o kvalite, v akej by sa starostlivosť o seniorov mala viesť. Vedel, že existujú štandardy kvality v sociálnych službách. Želal si, aby sa mu tie úžasné myšlienky skryté v jednotlivých kritériách, týkajúce sa ľudských práv či personálnych požiadaviek, podarilo zrealizovať. Ubehli však už 3 roky a Milan začal strácať svoju vieru. Niekedy v tom čase mu v mailboxe pristála pozvánka na odborný seminár pre poskytovateľov sociálnych služieb pod národným projektom Kvalita sociálnych služieb. Jeho absolvovanie bolo dokonca zdarma.

„Záchrana“ v pravý čas

Prihlášku pre seba i celý jeho odborný tím poslal obratom. „Seminár splnil moje očakávania vrchovato a nadmieru. Dostal som odpovede na otázky, ktoré som už dlho nosil v hlave,“ hovorí Milan. Počul napríklad konkrétne skúsenosti a tipy z praxe a získal cenné informácie o najčastejšie zistených nedostatkoch, ktoré u poskytovateľov sú. Životy seniorov, odkázaných na pomoc druhých, sa mohli v „Milanovom“ domove dôchodcov začať meniť.

Rešpekt, úcta a empatia

Po absolvovaní odborného školenia dal v krátkom čase dokopy základný materiál s názvom Štandardy kvality, kde konkretizoval všetky oblasti starostlivosti o klientov. Prístup zamestnancov sa postupom času výrazne zmenil a nadobudol individuálny partnerský rozmer. Jeho základ tvorili rešpekt, úcta a empatia. 

Už po troch mesiacoch boli zmeny jasne viditeľné. Ako dnes s odstupom času Milan hovorí: „Tento seminár zmenil život mne aj mojim klientom.“

A čo Mária?

Pani Mária začala vnímať zmeny, rovnako ako ostatní klienti domova. Stále však bola odkázaná na pomoc. „Videla som však, ako sa na oddelení mení personál, prichádzali nové sestričky, ktoré akoby boli z iného sveta. Usmievali sa, pomáhali mi, rozprávali sa so mnou, venovali mi svoju pozornosť počas celej svojej služby.“ Onedlho sa dokonca naučila samostatnosti: „Mala som naraz neopísateľnú chuť cítiť, milovať a žiť!“

Nakoniec zaklopala na Milanove dvere, aby mu osobne poďakovala za zmenu, ktorú žije doslova na vlastnej koži. 

Veríme, že takýchto pozitívnych príbehov bude na Slovensku čo najviac.

Vzdelávanie pre prevádzkovateľov zariadení sociálnych služieb realizuje národný projekt Kvalita sociálnych služieb Implementačnej agentúry MPSVR SR.

Mená respondentov sme na ich žiadosť zmenili, foto je ilustračné.