EnglishSlovak

Zverejnili sme Katalóg sociálnych podnikov na Slovensku!

  • Domov
  • Zverejnili sme Katalóg sociálnych podnikov na Slovensku!
06 jún
0

Od mája 2018, kedy vstúpil do platnosti nový zákon o sociálnej
ekonomike a sociálnych podnikoch, získalo štatút registrovaného
sociálneho podniku už viac ako 500 subjektov. Okrem oficiálneho registra
na webe MPSVR SR až doteraz neexistoval zdroj, ktorý by obsahoval ich
ucelený a informačne výpovedný prehľad. To sa práve zmenilo, a to
čerstvo zverejneným Katalógom sociálnych podnikov na adrese
katalogsp.sk, ale aj na doméne nakupujmesrdcom.sk.

Ucelená ponuka tovarov a služieb sociálnych podnikov

Katalóg aktuálne obsahuje podrobné informácie o vyše 3oo
registrovaných sociálnych podnikoch na Slovensku a postupne budú zároveň
s aktualizáciou údajov dopĺňané ďalšie. Okrem základných údajov, ako sú
adresy sídiel a existujúcich prevádzkarní, kontaktné údaje, informácie o
právnej forme, druhu podniku a dátum získania štatútu „registrovaný
sociálny podnik“, uvádza aj celkový počet zamestnancov, linky na webové
stránky a profily na sociálnych sieťach.

Obzvlášť cenná je prehľadná databáza tovarov a služieb rozdelená do
kategórií, ktoré sa dajú jednoducho filtrovať alebo zadať priamo do
vyhľadávacieho okna. Katalóg umožňuje vyhľadávanie aj na základe
regionálneho umiestnenia v samosprávnych krajoch alebo na mape Slovenska
s konkrétnou polohou.

„Naším cieľom je, aby sa tento katalóg stal praktickým pomocníkom pri
obstarávaní a nakupovaní tovarov a služieb pre štátne inštitúcie,
samosprávy a pre všetkých sociálne zmýšľajúcich ľudí. Zároveň je to
reálny a bezplatný nástroj na podporu činnosti registrovaných sociálnych
podnikov,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan
Krajniak pri uvádzaní katalógu do života.

Pre koho teda môže byť katalóg zaujímavý a užitočný?

Náhradné plnenia pre zamestnávateľov

Veľkou skupinou potenciálnych zákazníkov sociálnych podnikov sú
zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov. Títo majú v
zmysle zákona o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať z
celkového počtu svojich zamestnancov aspoň 3,2 % osôb so zdravotným
znevýhodnením. Túto povinnosť si môžu jednoducho splniť okrem iného nákupom služby alebo tovaru od podniku,
u ktorého najmenej 30% zamestnancov tvoria občania so zdravotným
znevýhodnením, v tzv. integračných sociálnych podnikoch. Takmer polovica
podnikov aktuálne zaevidovaných v Katalógu sociálnych podnikov túto
možnosť ponúka.

Pomoc pre verejných obstarávateľov

Katalóg je unikátnym zdrojom informácií pre organizácie, inštitúcie,
samosprávy, teda pre všetkých, ktorí sú v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní v postavení verejného obstarávateľa a v jednom roku
realizovali najmenej desať verejných obstarávaní podlimitných a
nadlimitných zákaziek. V takom prípade sú povinní najmenej v 6 % z
týchto verejných obstarávaní použiť sociálne a/alebo environmentálne
hľadisko.

Registrované sociálne podniky sú v rámci sociálneho aspektu favorizované a je možné zadať im zákazku jednoduchšie cez vyhradené zákazky.
Obstarávateľ tak môže napĺňať kvóty pre povinné sociálne hľadisko
jednoduchším spôsobom – ak vie, kde ho môže uplatniť. Vhodný sociálny
podnik rýchlo a ľahko nájde v Katalógu sociálnych podnikov.

Servisnými poukážkami môže platiť každý

Poctivé upratovanie v domácnosti a v záhrade si pýta veľa energie. Čo
však v prípade, že na to nie je dostatok času alebo fyzických síl?
Ideálne – nájsť a objednať si niekoho, kto to urobí. Ak je to navyše
sociálny podnik, ktorý zamestnáva zdravotne alebo sociálne znevýhodnené
osoby, okrem pokoseného trávnika alebo čistých okien sa dá získať aj
dobrý pocit, že sa objednaním tejto služby práve v sociálnom podniku
niekomu konkrétnemu pomohlo.

Servisné poukážky
sú cenina, ktorou sa dá za tieto služby v registrovaných sociálnych
podnikoch platiť a zároveň tak podporiť dopyt po ich službách. V
Katalógu sociálnych podnikov nájdete v profile každého  sociálneho
podniku údaj, či servisné poukážky ako platidlo používa alebo nie.

katalogsp.sk – bezplatný priestor na propagáciu sociálneho podnikania

Činnosť sociálnych podnikov nie je primárne zameraná na dosahovanie
zisku, ale na riešenie rôznych spoločenských potrieb všeobecného záujmu,
ktoré pre bežný podnikateľský sektor nemusia byť zaujímavé. Zároveň
dávajú prácu zdravotne či sociálne znevýhodneným a zraniteľným osobám.
Tým všetkým sa dostávajú do situácie, keď sú oproti bežným
podnikateľským subjektom v nevýhode.

Cieľom Katalógu sociálnych podnikov
je preto podporiť ich udržateľnosť, byť prvou voľbou všetkých, ktorým
záleží, od koho nakupujú. Táto databáza je na Slovensku jedinečná,
bezplatná, dobrovoľná a otvorená. Priebežne budú dopĺňané informácie o
ďalších registrovaných sociálnych podnikoch, ktoré budú mať o
zverejnenie svojej ponuky tovarov a služieb záujem. Podporme ich –
nakupujme srdcom!