EnglishSlovak

Podaktivita 1.3.1 – I. fáza – prvotná revízia hodnotiteľskej metodiky a spracovanie prvotných návrhov na zmenu legislatívy

  • Domov
  • Podaktivita 1.3.1 – I. fáza – prvotná revízia hodnotiteľskej metodiky a spracovanie prvotných návrhov na zmenu legislatívy
04 máj
0

Podaktivita 1.3.1 - I. fáza- prvotná revízia hodnotiteľskej metodiky a spracovanie prvotných návrhov na zmenu legislatívy

V súlade s vecno-časovým harmonogramom NP KSS bol v druhej polovici 2021 spracovaný výstup pod/podaktivity 1.3.1 NP KSS zameraný na revíziu hodnotiteľských metodických materiálov a na návrhy na zmenu legislatívy sociálnych služieb upravujúcej pravidlá pre hodnotenie podmienok kvality sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách.Výstup spracovala garantka lektorského tímu – hodnotitelia v spolupráci s expertnou skupinou ustanovenou na tento účel. Na základe rôznorodých zdrojov naakumulovaných od počiatku NP KSS do doby prípravy tohto výstupu sa, po dohode so zadávateľom (MPSVR SR), expertný tím, zameral najmä na zodpovedanie týchto otázok:

O1. Aké zásadné a opakujúce sa problémy indikovala doterajšia prax pilotného a riadneho výkonu hodnotenia podmienok kvality obsiahnutá v dostupných zdrojoch?

O2. Na čo poukazujú prvotné skúsenosti aktérov so zastúpením užívateľského prvku v hodnotiteľskej činnosti na základe dostupných zdrojov?

Revizia-hodnotitelskych-metodickych-materialov