EnglishSlovak

Tematický workshop - Inteligentné obytné budovy

  • Domov
  • Tematický workshop – Inteligentné obytné budovy
30 mar
0

Pozývame Vás na tematický workshop „Inteligentné obytné budovy,“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Cieľom tematického workshopu je poskytovateľom sociálnych služieb, ich zriaďovateľom a odbornej verejnosti poskytnúť odborné informácie o možnostiach využitia inteligentných riešení v budovách, medzi ktoré patrí riadenie kvality vnútorného prostredia, monitoring fyziologických funkcií, zlepšenie samostatnosti a bezpečnosti užívateľov, zvýšenie požiarnej bezpečnosti budov a zníženie uhlíkovej stopy budov.
Odborný workshop bude lektorovať doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., ktorý sa dlhodobo venuje problematike bývania a inovatívnych technológií.
Tematický workshop zároveň poskytne účastníkom odborné informácie a cenné poznatky.

Workshop sa uskutoční online formou v pondelok  11.04.2022 od 9.00 do 13.15 hod. cez aplikáciu MS TEAMS.

Prihlásiť sa na tento termín môžete do 07.04.2022.

Formulár na prihlásenie nájdete tu:

https://docs.google.com/forms/d/1EM3SWNlGJiEr2ZK3uygNm19hNJsFwcj0r-RtI5pL4M0/

Program tematického workshopu Inteligentné obytné budovy