EnglishSlovak

Jubilanti

27 júl
0

Jubilanti

Zvyšovanie kvality života ľudí ktorí sú odkázaní na pomoc druhých má mnoho podôb a za kvalitnejšie sa vždy považuje to, čo je individuálne, resp. „šité na mieru“. Štandardy kvality sú v zmysle zákona o sociálnych službách členené do štyroch oblastí (dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, procedurálne podmienky, personálne podmienky, prevádzkové podmienky). Najdôležitejšou oblasťou kvality sú samozrejme ľudské práva a aj keď poskytovateľ sociálnej služby spĺňa podmienky kvality, nemusia ho jeho klienti hodnotiť ako kvalitného. Štandardy samy o sebe nie sú známkou kvality, tou je a vždy aj bude najmä spokojnosť klientov. Nižšie uvedený príklad dobrej praxe krásne ilustruje, ako možno skvalitniť a zefektívniť aj tak banálnu záležitosť ako je oslava narodenín.   

„V našom zariadení v rámci oblasti kvality sociálnych služieb: Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd (1.3.Kritérium: Vzťahy, rodina a komunita) každý mesiac pripravujeme slávnosť „Jubilanti“, kde spoločne s príbuznými, známymi a priateľmi našich klientov oslavujeme ich životné jubileá a narodeniny. Máme vyhradený jeden deň v mesiaci, počas ktorého s úctou oslavujeme, spolu si zaspomíname na ich veselé zážitky v rámci narodeninových osláv. V tento deň pozývame najbližšiu i širšiu rodinu, priateľov. Pokiaľ klient nemá v blízkosti príbuzných, odovzdáme im  nahraný video pozdrav a púšťame rodinou vybrané pesničky a básničky, ktoré  vyvolajú u klienta pozitívne emócie. Osamelým klientom tiež venujeme patričnú pozornosť a gratulácie prijímajú od svojich spolubývajúcich, kamarátov získaných v domove a v neposlednom rade od zamestnancov domova. Pre tieto oslavné chvíle nám slúži naša spoločenská miestnosť, v ktorej sa konzumujú sladké dobroty a vládne uvoľnená priateľská atmosféra.“

S pozdravom

Mgr. Diana Pavlíková

sociálna pracovníčka

DDaDSS Rim.Sobota

Leave A Comment