EnglishSlovak

Prešovské dobrovoľnícke centrum a Komunitné centrum Tobiáš v spolupráci SPOJIVKO

  • Domov
  • Prešovské dobrovoľnícke centrum a Komunitné centrum Tobiáš v spolupráci SPOJIVKO
28 apr
0

Občianske združenie Tobiáš  v Prešove poskytuje sociálnu službu Komunitné centrum Tobiáš, ktoré je  zapojené do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.

 V mesiaci apríl 2021 zahájil spoluprácu v rámci svojich aktivít zameraných na vzdelávanie s dobrovoľníckym programom SPOJIVKO a  SPOJIVKO online.

Dobrovoľnícky program pilotuje Prešovské dobrovoľnícke centrum v komunitnom centre Tobiáš, s ktorým má zmluvnú spoluprácu a zabezpečuje pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre  dobrovoľníkov pre vzdelávanie. 

Čo je SPOJIVKO?

Spojivko je individuálny dobrovoľnícky program Prešovského dobrovoľníckeho centra (PDC). Jeho podstatou je pomoc pri doučovaní prostredníctvom kamarátskeho vzťahu (mentoringu) medzi dieťaťom a vhodne vybraným dobrovoľníkom. Ako uvádzajú na svojej web stránke: „Dobrovoľník/čka by mal/mala osobne či online doučovať alebo mentorovať deti a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré navštevujú komunitné centrá v Prešovskom kraji. Pomôcť môžu s učením, domácimi úlohami a prípravou na školskú dochádzku. Nejde však len o doučovanie. Dôležitým aspektom je vytvorenie a budovanie kamarátskeho vzťahu medzi doučovateľom / dobrovoľníkom a jeho žiakom.

Hlavnou myšlienkou programu je individuálne doučovanie a mentoring detí. Program je založený na princípoch súvisiacich s názvom: 

logo Spojivko online

Spolupráca, Priateľstvo, Obojstrannosť, Jedinečnosť, Individuálita, Vzdelávanie, Komunita, Osvetovosť.

V komunitnom centre  Tobiáš v Prešove je vytvorené bezpečné prostredie pre vytvorenie nielen prvého  kontaktu, ale aj dlhodobých  interakcií  plynúcich do  kamarátskeho vzťahu.

Chcete priložiť ruku k dielu a stať sa dobrovoľníkom v programe Spojivko?

Máte čas raz týždenne 1 až 3 hodiny?

               →  Stačí vyplniť tento formulár. ←