EnglishSlovak

4 pevné piliere práce Centra pomoci človeku v Piešťanoch

  • Domov
  • 4 pevné piliere práce Centra pomoci človeku v Piešťanoch
25 mar
0

Hlavnou úlohou Centra  pomoci človeku v Piešťanoch je poskytovanie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu v zmysle § 28 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, teda poskytuje dostupné a bezplatné služby bez preukazovania identity dokladom totožnosti a bez zisťovania požitia návykovej látky.

A teraz vám priblížime, čo naozaj robia.

Vytvárajú bezpečný priestor, kde sa stretávajú ľudia s rôznymi životnými osudmi. Tí, ktorí pomoc potrebujú a tí, ktorí chcú pomôcť.

Vyhľadávajú ich rodiny, deti a aj ľudia bez domova. V tejto pandemickej situácii sú to viac rodiny, ktorým vypadol príjem jedného z rodičov alebo aj rodiny, kde je jeden z rodičov vo výkone trestu alebo rodiny, kde je člen rodiny zdravotne znevýhodnený.

 Ich práca je postavená na štyroch pevných pilieroch:

  • Podporujú individualitu
  • Akceptujú právo rozhodnúť sa
  • Podporujú vzťahy s rodinou a komunitou

A štvrtým je v súčasnosti vytváranie bezpečného – inšpiratívneho priestoru, ktorý sa snažia, aj v tomto období, neustále zlepšovať. Priestor je pre nich dôležitým ohnivkom, ktorý ľudí spája a formuje.  

Pandémia ako príležitosť

Popri „zvyčajných“ činnostiach, sa zamestnankyne zapájajú  do pomoci s očkovaním pre seniorov v lokalite Piešťany a Trnava.

Centrum bez detí? Neprekáža.

Počas lockdownu sa zamerali na rekonštrukciu priestorov centra. Vytvorili novú Herňu pre deti a mládežníkov s novou podlahou a nový bočný vchod s novými plastovými dverami. Aktuálne rekonštruujú priestory tak, aby vznikla miestnosť prvého kontaktu pre klienta. Zvládli však už WC pre klientov a pre deti kúpeľňu aj WC. Podarila sa tiež dokončiť prepájacia chodba a položiť plávajúce podlahy v kuchynke a kancelárii pre pracovníkov NSSDR Piešťany. „Prerábka nášho centra je financovaná od anonymných sponzorov, ktorí nám pomohli s plávajúcou podlahou do Herne pre deti a celou sanitou v centre“, hovorí garantka NSSDR Katarína Ábelová a dodáva „samozrejme, musím spomenúť nášho zriaďovateľa  Ardicidecéznu charitu, ale vo veľkej miere pomáha mesto Piešťany, nakoľko sme v jeho podnájme.“

Deti si nové priestory ešte neužili. Keď už všetko sa dostane do normálnych koľají, plánujú pozvať všetkých malých i veľkých. A bolo by pekné, ak by to už bolo v apríli. Čo na tom, že všetko ešte nie je na sto percent hotové, veď ruky dobrovoľníkov toto centrum potešia.

Priestory pred rekonštrukciou:

Priestory po rekonštrukcii:

Ak by ste im chceli pomôcť inak, máte možnosť – darovaním 2% z daní, stravných lístkov, suchých potravín, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, kancelárskych potrieb a obnoseného – čistého šatstva.

Centrum pomoci človeku je otvorené tiež dobrovoľníkom a študentom pre vykonávanie praxe.

A pre tých, ktorí chcú pomôcť a zároveň podporiť fascinujúce a hlavne jednoduché projekty, je tu projekt…Hlinený dukát.

Hlinený dukát – symbolické platidlo z hliny pre ľudí v núdzi

Kúpite dukát  darujete človeku v núdzi človek navštívi Charitu ►kúpi si zaň teplé jedlo alebo trvanlivé potraviny ► a človek v núdzi príde tak do kontaktu so sociálnym pracovníkom, ktorý ho sprevádza aj v iných oblastiach života.

Hlinený dukát je platidlom v Piešťanoch, ale aj Trnave, Hlohovci a Novom meste nad Váhom.

Cena dukátu je 1€. Veď pozrite tu https://hlinenydukat.sk/

Soňa Holíková

Leave A Comment