EnglishSlovak

Výberové konanie na pozíciu Supervízor/-ka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

 • Domov
 • Výberové konanie na pozíciu Supervízor/-ka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov
23 nov
0

Miesto výkonu práce:  Slovenská republika

Ponúkaný plat: 30 €/hodina

Termín nástupu: 01.01.2021/dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Počet voľných pracovných miest: 25

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Hlavnou náplňou práce je najmä:

 •  výkon individuálnej a skupinovej supervízie v pomáhajúcich profesiách v zariadeniach sociálnych sklužieb v zapojených do NP DI PTT v rozsahu priemerne 4 hodiny mesačne a maximálne 50 hodín ročne v jednom zariadení sociálnych služieb.

Požadované vzdelanie a prax:

 •  ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa,
 •  akreditovaný supervízor, 
 •  preukázateľná skúsenosť s výkonom supervízie v pomáhajúcich profesiách.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 •  samostatnosť, flexibilita, empatia, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme,  schopnosť riešiť konflikty. 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších. 

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré  ponúkame.

Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete !

A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.

https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_zmluva_na_rok_2020.pdf

Stručná informácia o NP DI PTT:

Hlavným cieľom projektu je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov konkrétnych zariadení sociálnych služieb (ďalej len „ZSS“) zapojených do procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a naštartovanie transformačných procesov v komunitách, kde sa tieto zariadenia budú nachádzať. Výsledkom tejto podpory bude vytvorenie transformačných plánov pre konkrétne ZSS. 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do  27.11.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadostisú:

 1. Motivačný list, 
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované, 
 3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
 4. Kópia dokladu o absolvovaní supervízneho výcviku,
 5. Doklad preukazujúci skúsenosť s výkonom praxe supervízora.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu: 

Korešpondenčná adresa:

IA MPSVR SR

Nevädzova 5

814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie supervízor pre NP DI PTT“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu. 

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Leave A Comment