EnglishSlovak

Upozornenie pre prijímateľov ohľadne vrátenia nezúčtovanej zálohovej platby

  • Domov
  • Upozornenie pre prijímateľov ohľadne vrátenia nezúčtovanej zálohovej platby
20 aug
0

Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje upozorniť prijíamteľov na správne zadávanie účtov pri vracaní nezúčtovaných záloh. V
 súlade so schémou
procesov vrátenia finančných prostriedkov upravených  v usmernení MF SR č.
3/2015 je potrebné vrátiť:

•            
nezúčtovanú časť poskytnutej zálohy bežného roka (záloha poskytnutá v roku
2020) na Výdavkový účet platobnej jednotky:  IBAN SK40 8180 0000 0070 0054 0092

•            
nezúčtovaná časť poskytnutej zálohy predchádzajúceho roka (záloha poskytnutá v
roku 2019) sa vracia na účet platobnej jednotky:  IBAN SK62 8180 0000 0070 0054 3576

 

Leave A Comment