EnglishSlovak

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni v – 2.kolo

  • Domov
  • Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni v – 2.kolo
24 feb
0

2. Kolo

Dátum vyhlásenia: 18.12.2019

Dátum uzávierky kola: 21. 01. 2020

Na celom území SR platí, že v rámci NP BOKKÚ môže byť podporených 100 Poskytovateľov, ktorí majú v zmysle § 62 až § 66 zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) zaregistrovanú jednu z nasledovných sociálnych služieb:

a) Komunitné centrum (§ 24d) – ďalej KC;

alebo

b) Nízko prahové denné centrum (§ 24b) – ďalej NDC;

alebo

c) Nízko prahová sociálna služba pre deti a rodinu (§ 28) – ďalej NSSDR;

a to v nasledovnom zastúpení: 89 Poskytovateľov z menej rozvinutých regiónov a 11 Poskytovateľov z viac rozvinutého regiónu, pričom  bude podporených 16 Poskytovateľov NDC/NSSDR a 84 Poskytovateľov KC.

V rámci 2. kola bolo celkovo písomne podaných 9 žiadostí.

Úspešní žiadatelia:

P. č.KrajPoskytovateľDruh SS 
1.PrešovskýMesto PrešovKC 
2.PrešovskýOZ Európa – Vranov nad TopľouKC 
3.PrešovskýObec OlejníkovKC 
4.BanskobystrickýObec  MuráňKC 
5.BanskobystrickýKultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom – Kokava nad Rimavicou KC 
6.BanskobystrickýMesto JelšavaKC 
7.TrnavskýPatria–Domov dôchodcov – GalantaNDC 
8.BratislavskýDomov sv. Jána z Boha, n. o. – BratislavaNDC 

Neúspešní žiadatelia:

Z dôvodu nesplnenia podmienky registrácie sociálnej služby pred podaním žiadosti na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni č.: NP BOKKU/01/2019 bol neúspešný žiadateľ:

P. č.KrajPoskytovateľDruh SS
1.Žilinský“ZOEE“ – TvrdošínKC