EnglishSlovak

OZNÁMENIE o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - 5.kolo

  • Domov
  • OZNÁMENIE o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni – 5.kolo
17 dec
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

vyhlasuje

OZNÁMENIE o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni  – 5.kolo – uzávierka kola je 23.10.2020 – rozhoduje dátum podania na poštovú prepravu

Prílohy Oznámenia

Príloha č. 1 Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni – aktívne od 28.09.2020

Uzávierka 5. kola je 23.10.2020 – rozhoduje dátum podania na poštovú prepravu.

Pri vypĺňaní Žiadosti o zapojene sa do NP BOKKÚ – časť Počet užívateľov sociálnych služieb, ktorým plánujete poskytovať vybranú sociálnu službu krízovej intervencie, poprosíme uviesť predpoklad celkového počtu užívateľov za obdobie realizácie projektu NP BOKKÚ t. j. od začatia výkonu KC/NDC/NSSDR v rámci NP BOKKÚ do 31.8.2022. Vychádzať pri tom môžete zo skúseností a štatistických údajov vychádzajúcich z implementácie NP PVSSKIKÚ

Príloha č. 2 Kritéria výberu tretích strán (formát docx, 61 kB)

Príloha č. 3 Zmluva o spolupráci_vzor (formát PDF, 683 kB)

Príloha č. 4 Vzor splnomocnenia (formát docx, 1,14 MB)

Príloha č. 5 Mzdová politika – subjekty, ktoré disponujú mzdovou politikou (formát PDF, 336 kB)

Príloha č. 6 Mzdová politika – subjekty, ktoré nedisponujú mzdovou politikou formát (formát PDF, 340 kB)

Príloha č. 7 Prehľad zamestnancov poskytovateľa (formát docx, 202 kB)

Príloha č. 8 Zoznam Poskytovateľov USVRK SR (formát PDF, 420 kB)

Príloha č. 9 Plán činností (formát docx, 52 kB)

Ostatné dokumenty Príručka a prílohy pre zapojené subjekty


Leave A Comment