EnglishSlovak

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

  • Domov
  • Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
16 sep
0

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o plánovanom
uzatvorení 
výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu
osôb so zdravotným postihnutím“ (ďalej len „výzva“). Predmetná výzva sa
uzatvorí dňom uzatvorenia 7. kola výzvy, t. j. termín uzavretia 7. kola –
15.10.2019 zároveň predstavuje termín uzatvorenia výzvy.

Uzatvorenie výzvy nemá dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 13.09.2019.

Leave A Comment