EnglishSlovak

Dňa 01. júna 2018 sa bude konať Informačný deň s Implementačnou agentúrou v Žiline

  • Domov
  • Dňa 01. júna 2018 sa bude konať Informačný deň s Implementačnou agentúrou v Žiline
22 máj
0

 

 

 

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  

 v spolupráci s 

Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Žilinský samosprávny kraj

si Vás dovoľujú pozvať na

„INFORMAČNÝ DEŇ S IMPLEMENTAČNOU AGENTÚROU“

 

TERMÍN A MIESTO
KONANIA SEMINÁRA:

  • piatok 01. júna 2018 od 10,00 hod., v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina – kongresová sála

 

PROGRAM INFORMAČNÉHO DŇA:

 

9,30 –   
10,00 REGISTRÁCIA
PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV

10,00 – 10,10 OTVORENIE INFORMAČNÉHO DŇA

10,10 – 11,30 PREZENTÁCIA ŽIADOSTI
O NFP

                                              
               
Proces tvorby žiadosti

                                                              
Postup predloženia žiadosti

                                                              
Konanie o žiadosti

11,30 – 12,00 DISKUSIA, KONZULTÁCIE

12,00 – 12,30 PRESTÁVKA

12,30 – 13,30 PREZENTÁCIA IA MPSVR SR ako
sprostredkovateľského orgánu pre 
OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE 

                                                              
IA MPSVR SR    

                                                              
Operačný program Ľudské zdroje

                                                              
Dopytovo-orientované výzvy IA MPSVR SR  

13,30 – 14,00 DISKUSIA, KONZULTÁCIE

14,00 – 14,10 PREZENTÁCIA IPC ZSK  

14,10 – 15,30 DISKUSIA KONZULTÁCIE

15,30 ZÁVER

 

Prezentácie: 

Aktuálne výzvy pre
dopytovo-orientované projekty OP ĽZ – PO 2, 3 a 4
 (formát PPT, 706 kB) 

IA MPSVR SR ako
sprostredkovateľský orgán pre OP ĽZ a dopytovo-orientované výzvy pre PO 2, 3 a 4 
(formát PPT, 785 kB)

Od tvorby ŽoNFP po vydanie rozhodnutia (formát PPT, 1 907 kB)

 

Pozvánka platí pre dve osoby. Informačného
dňa sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. Prihlasovanie na
informačný deň s IA MPSVR SR je možné v termíne do 29.05.2018.

Prípadné podnety/ otázky k tematickým
okruhom
 zašlite na
e-mailovú adresu 
vyzvy@ia.gov.skRadi Vám na ne
odpovieme v rámci prezentácie či diskusie. 

 


 

 

Leave A Comment