EnglishSlovak

Dňa 20. marca 2018 sa bude konať informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 v Bratislave

  • Domov
  • Dňa 20. marca 2018 sa bude konať informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 v Bratislave
09 mar
0

 

 

 

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  

si Vás dovoľuje pozvať na

INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Bratislave

k výzve:

 

 

TERMÍN A MIESTO
KONANIA SEMINÁRA:

  • utorok 20. marca 2018 o 12,30 hod., v priestoroch Implementačnej agentúry MPSVR SR, Nevädzová 5, 821 01  Bratislava 

 

PROGRAM SEMINÁRA

12,00 – 12,30 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

12,30 OTVORENIE SEMINÁRA

12,30 – 13,30 PREZENTÁCIA výzvy č. OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01: 

Základné informácie o výzve 

Podmienky poskytnutia príspevku

13,30 – 14,00 DISKUSIA, KONZULTÁCIE

14,00 – 15,00 PRÍRUČKA PRE  ŽIADATEĽA o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo – orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4)Programové obdobie 2014 – 2020  

15,00 – 15,30 DISKUSIA, KONZULTÁCIE

15,30 ZÁVER 

 

Prezentácie: 

OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II  (ppt 784 kB)

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA o nenávratný finančný príspevok  (ppt 722 kB)

 

V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú
adresu 
vyzvy@ia.gov.sk . Prosím, uveďte Vaše meno,
priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania odborného seminára. 
V predmete
e-mailu uveďte „IS BRATISLAVA“. Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno
miesto konania. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní
účastníci. Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do  19.03.2018.

 Prípadné podnety/ otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.skRadi Vám na ne odpovieme počas
seminára v rámci prezentácie či diskusie. 

 


 

Leave A Comment